Danh mục các trường và tổ chức Sunrise đang trực tiếp đại diện

28/08/2014 - 08:55 (GMT+7)
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG Ở ÚC SUNRISE VIETNAM LÀM ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH 2015
 
Địa điểm Phổ thông trung học Tiếng anh + học nghề Dự bị ĐH/Diploma Đại học/thạc sĩ
 
 
 
 
 
Bang Victoria
(Melbourne)
 
 
 
1) Victoria Government Schools
2) Taylors College
3) Aquinas College
4) Stotts College
 
 
1) Cambridge International
College (CIC)
3) Navitas English
4) Melbourne Language Centre
 
 
 
1) Monash College
2) La Trobe Melbourne
3) Trinity College
4) MIBT
5) RMIT
6) William Angliss
1) Monash University
2) La Trobe University
3) Swinburne University
4) Le Cordon Bleu
5) Charles Sturt University (Melbourne Campus)
6) Central Queensland University
7) RMIT
8) Cambridge International College (CIC )
9) William Angliss Institute
 
 
 
 
 
 
Bang New South Wales
(Sydney)
 
 
 
 
1) NSW Government Schools
2) Taylors College
3) St Paul's International College
 
 
1) TAFE NSW
2) Kent Institute
3) Navitas English
4) UTS: Insearch
1) TAFE NSW
2) Macquarie City Campus
3) SIBT
4) ACN
5) Insearch UTS
6) Wollongong College
7) Newcastle Int'l College
8) William Angliss Institute (Sydney Campus)
1) Macquarie University
2) University of Technology, Sydney
3) Charles Sturt University (Sydney Campus)
4) Blue Mountains International Hotel Management School
5) Le Cordon Bleu (Sydney Campus)
6) Central Queensland University (Sydney Campus)
7) University of Wollongong
8) Southern Cross University (Sydney Campus)
9) Curtin University (Sydney Campus)
10) New South Wales University
 
Bang Nam Australia
(Adeleidle))
 
1) SA Government Schools
2) Eynesbury College
 
1) Navitas English
2) Eynesbury College
 
1) SAIBT
2) Eynesbury College
3) Flinders Int'l Study Centre
 
 
1) University of South Australia
2) Le Cordon Bleu
 
 
 
Bang Tây Australia
(Perth)
 
1) WA Government Schools
2) Canning College
3) Tuart College
1) TAFE WA
2) Cambridge Int'l College
(CIC)
3) P.I.C.E
4) Navitas English
1) TAFE WA
2) PIBT
3) Curtin College
3) Taylors College
4) Western Australia (Taylors)
 
 
1) Curtin University
2) Cambridge Interntional College (CIC )
 
 
 
Bang Queensland
(Brisban)
   
1) Sarina Russo
2) Australian Pacific College
(APC)
3) GELI
 
 
1) QIBT
2) APC
1) Griffith University
2) James Cook University
3) Queensland University of Technology
4) Central Queensland University
5) Southern Cross University (Gold Coast Campus)
 
Lãnh thổ thủ đô
Australia (Canberra
    1) ANU College
 
 
 
Lãnh thổ phía Bắc
(Darwin)
       
 
TAS
1) Tasmanian Government
Schools
 
1) TasTAFE
 
1) TasTAFE
 
1) University of Tasmania

comments powered by Disqus

Hãy nhanh tay ĐĂNG KÝ đặt lịch hẹn tư vấn để có được những thông tin du học hữu ích từ chúng tôi !

Đăng ký ngay