Tại sao chọn du học Malaysia

16/06/2014 - 09:49 (GMT+7)
 • Hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng cao, được Bộ Giáo Dục Malaysia giám sát, với mức học phí và chi phí ăn ở vừa phải.
 • Chương trinh học đa dạng với nhiều lựa chọn phù hợp với túi tiền và ý thích của bạn tại trường học mà bạn chọn.
 • Các chương trình bán du học mở ra con đường tốt nhất để giảm chi phí giáo dịc bậc đại học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, Pháp...
 • Các trường tư tổ chức các chương trình cấp bằng đại học ở nước ngoài (3+0) và các chi phí tại Malaysia của các trường đại học nước ngoài tại điều kiện cho bạn đạt được bằng cấp của các trường đại học đó tại Malaysia, nơi có chi phí thấp hơn.
 • Tiếng Anh, ngôn nhữ chung của nhiều quốc gia, được sử dụng rộng rãi trong việc giảng dạy, chuẩn bị các sinh viên tốt nghiệp cho thị trường toàn cầu.
 • Thủ tục nhập cảnh đơn giản làm cho việc học tại Malaysia rất đơn giản cho sinh viên nước ngoài, không cần thiết phải trải qua những cuộc phỏng vấn với các cơ quan chức năng.
 • Malaysia, một quốc gia đa dân tộc sống hoà hợp, sẽ cho bạn một kinh nghiệm hiếm có.
 • Malaysia là nơi lý tưởng về ăn uống với nhiều món ăn đa dạng bao gồm Malay, Hoa, Ấn, A rập và thức ăn Tây Phương.
 • Malaysia nằm ở khu vực không có nhiều thiên tai đe doạ.

Một số ví dụ về chi phí học được ước tình và so sánh

Ví dụ về chi phí ước tính cho việc học tại Malaysia

 

 Khoản mục Chi phí (Ringgit Malaysia, RM)
Học phí RM 20,500/năm
Chi phí ăn ở RM 9,600/năm
Bảo hiểm y tế RM 200/năm
Phí làm visa RM 300 (chỉ trả 1 lần)
Chi phí học trung bình cho 1 năm RM 30,400/năm
Tổng chi phí học cho 3 năm RM 91,200/năm
  US $ =  RM 3.82       RM=VND 4,016
 
 

So sánh chi phí học(chương trình đại học) dành cho sinh viên nước ngoài(mỗi năm)

Quốc gia Học phí chi phí ăn ở Tổng chi phí
Canada C$ 7,100 C$ 8,100 C$ 15,200
Anh Quốc C$ 14,800 C$ 12,600 C$ 27,400
Hoa kỳ 
(trường công)
C$ 12,200 C$ 10,400 C$ 22,600
Hoa kỳ 
(trường tư)
C$ 20,500 C$ 11,600 C$ 32,100
Úc C$ 11,700 C$ 11,550 C$ 23,200
Pháp.(trường công) Tối thiểu C$ 15,550 C$ 15,550
Tỷ giá   1C$ =  RM 2.43        1 RM=VND 4,016
 

 

Giáo dục bâc đại học tại Malaysia

Hiện nay, Malaysia có 15 trường Đại Học công lập, 4 chi nhánh của trường Đại học nước ngoài cấp bằng cử nhân, 11 trường đại học tư, 1 trường cao đẳng. Ngoài ra, Ma laysia còn có khoảng 30 trường tư với chương trình cấp bằng của trường đại học nước ngoài '3+0' (3+0 nghĩa là toàn bộ chương trình của trường đại học nước ngoài được tổ chức tại Malaysia) và khoảng 35 trường cao đẳng tư với các chương trình bán du học '2+1' (Bán du học là chương trình được thực hiện một phần ở Mã Lai và phần còn lại được hoàn tất tại trường đại học chủ quản ở nước ngoài).

Một số trường Đại học, Cao đẳng tại Malaysia

 • University of Science Malaysia (USM), Penang
 • University of Malaya (USM), Kuala Lumpur
 • National University of Malaysia (UKM), Selagor
 • University Putra of Malaysia (UUM), Selagor
 • Northern University of Malaysia (NUM), Kedah
 • University of Malaysia Sarawak (UNIMAS), Sarawak
 • University of Malaysia Sabah (UMS), Sabah
 • Mara University of Technology (UiTM), Sengalor
 • University Industri Selangor, Segalor
 • Sultan Idris University of Education (UPSI), Perak
 • Universit Sains Malaysia, Penang
 • Kolej University Sains Dan Teknologi Malaysia, Terengganu
 • Universiti Teknologi Petronas, Perak
 • Universiti Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur
 • Multimedia University, Segalor
 • Taylor's College, Segalor
 • Inti College Malaysia, Segalor
 • Sunway College, Segalor
 • Sedaya International College, Kuala Lumpur
 • Stamford College, Segalor

Chi nhánh của trường Đại học nước ngoài cấp bằng Cử nhân

 • Monash University Malaysia (MUSM), Selangor
 • Curtin University of Technology Sarawak Campus Malaysia (CUSM), Sarawak
 • University of Nottingham in Malaysia (UNIM), Kuala Lumpur
 • FTMS – De Montfort University Campus Malaysia (DMU), Kuala Lumpur

Các trường tư với chương trình cấp bằng của trường đại học nước ngoài ‘3+0’ (3+0 nghĩa là toàn bộ chương trình của trường đại học nước ngoài được tổ chức tại Malaysia)

 • Advanced Management and Technology College (PTPL), Selangor
 • Aman College, Selangor
 • Asia-Pacific Institute of Information Technology (APIIT), Kuala Lumpur
 • Bandar Utama College (KBU), Selangor
 • Berjaya International College, Selangor
 • Binary College, Selangor
 • Damansara Utama College (KDU), Selangor/Penang/Sarawak
 • Disted-Stamford College, Penang
 • FTMS-ICL Traning Institute, Kuala Lumpur
 • HELP Institute, Kuala Lumpur
 • International College of Music, Kuala Lumpur
 • INTI College, Negeri Sembilan/Sarawak/Selangor
 • INTI International College, Penang
 • L&G Twintech Institute of Technology, Kuala Lumpur
 • Limkokwing Institute of Creative Technology, Selango
 • Linton College, Perak
 • Metropolitan College, Selangor   
 • Nilai College, Negeri Sembilan
 • Perkim-Goon Institute, Penang
 • Pertama Institute of Technology, Kuala Lumpur
 • Regent School of Economics, Kuala Lumpur
 • RIMA College, Johor/Kuala Lumpur
 • SAL College, Kuala Lumpur
 • Sedaya College, Kuala Lumpur
 • Sepang Institute of Technology, Selangor
 • Stamford College Petaling Jaya, Selangor
 • Sunway College, Selangor
 • Systematic College, Selangor
 • Taylor’s School of Hotel Management, Kuala Lumpur
 • Taylor’s College, Selangor
 • 11 trường đại học và 1 trường cao đẳng
 • International Medical University of (IMU), Kuala Lumpur
 • Petronas University of of Technology (UTP), Perak
 • Multimedia University of (MMU), Cyberjaya Campus, Putrajaya Federal Territory
 • Multimedia University of (MMU), Melaka Campus, Melaka
 • Tenega Nasional University of (UNITEN), Kajang Campus, Selangor
 • Tenega Nasional University of (UNITEN), Muadzam Shah Campus, Pahang
 • Tun Abdul Razak University of (UNITAR), Selangor
 • Open University of Malaysia (UNITEM) Kuala Lumpur
 • Industrial University of Selangor (UNISEL), Selangor
 • Asia Institute of Medical, Science & Technology (AIMST), Kedah
 • Malaysia University of Science and Technology (MUST), Selangor
 • University College of Technology & Management Malaysia (KUTPM), Selangor

Các trường cao đẳng tư với các chương trình bán du học ‘2+1’ (Bán du học là chương trình được thực hiện một phần ở Malaysia và phần còn lại được hoàn tất tại trường đại học chủ quản ở nước ngoài)

 • Advanced Management and Technology College (PTPL), Selangor
 • Adman College, Selangor
 • Amanjaya College, Kedah
 • Bandar Utama College (KBU), Selangor
 • Berjaya International College, Selangor
 • Binary College, Selangor
 • Cybernetics Institute of Technology, Kuala Lumpur
 • Damansara Utama College (KDU), Selangor/Penang/Sarawak
 • Disted-Stamford College, Penang
 • HELP Institute, Kuala Lumpur
 • Informatics College, Kuala Lumpur/Sarawak/Penang/Johor
 • Institut Kemahiran Ikhtisas Pahang (IKIP), Pahang
 • Institut Professional YPJ, Johor
 • International Multimedia College, Kuala Lumpur
 • INTI College, Negeri Sembilan/Sarawak/Selangor
 • INTI International College, Penang
 • Limkokwing Institute of Creative Technology, Selangor
 • Mantissa Institute, Selangor
 • Millennium Institute of Technology, Selangor
 • Nilai College, Negeri Sembilan
 • Olympia College, Kuala Lumpur
 • Perak Institute of Engineering, Perak
 • RIMA College, Johor/Kuala Lumpur
 • SAL College, Kuala Lumpur
 • Sedaya College, Kuala Lumpur
 • Sepang Institute of Technology, Selangor
 • SIM Academy of Music, Selangor
 • Stamford College Petaling Jaya, Selangor
 • Sunway College, Selangor
 • Systematic College, Selangor
 • TAFE College, Negeri Sembilan
 • Taylor’s College, Selangor
 • The One Academy of Communication Design, Selangor

Một số PHEIs với các chương trình đại học trong nhiều lĩnh vực:

Ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

 • Multimedia University of (MMU), Putrajaya Federal Teritory/Melaka
 • Industrial University of Selangor (UNISEL), Selangor
 • Petronas University of Technology (UTP), Perak
 • Tenega Nasional University of (UNITEN), Selangor/Pahang
 • Open University of Malaysia (UNITEM), Kuala Lumpur
 • Tun Abdul Razak University of (UNITAR), Selangor
 • Curtin University of Technology Sarawak Campus Malaysia (CUSM), Sarawak
 • Monash University of Sunway Campus (MUSM), Selangor
 • University of Nottingham in Malaysia (UNIM), Kuala Lumpur
 • FTMS-De Monfort University of Campus Malaysia (DMU), Kuala Lumpur
 • Advance Management and Technology College (PTPT), Selangor
 • Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT), Kuala Lumpur
 • Baitumal Institute of Professional, Kuala Lumpur
 • Bandar Utama College (KBU), Selangor
 • Binary College, Selangor
 • Damansara Utama College (KDU), Selangor
 • Disted-Stamford College, Penang
 • Flamingo Institute of Further Education, Selangor
 • FTMS-ICL Training Institute, Kuala Lumpur
 • HELP Institute, Kuala Lumpur
 • Ikram College of Technology, Kuala Lumpur/Penang/Johor/Sarawak
 • INPENS College, Selangor
 • INTI College, Negeri Sembilan/Sarawak/Selangor
 • L&G Twintech Institute of Technology, Kuala Lumpur
 • New Era College, Selangor
 • Nilai College, Negeri Sembilan
 • SAL College, Kuala Lumpur
 • Sedaya College, Kuala Lumpur
 • Selangor Darul EhsanIslamic College (KISDA), Selangor
 • Sepang Institute of Technology (SIT), Selangor
 • Stamford College Petaling Jaya, Selangor
 • Sunway College, Selangor
 • TAFE College, Negei Sembilan
 • Taylor’s College, Selangor
 • Taylor’s School of Hotel Management, Kuala Lumpur
 • Telekom Training College, Kuala Lumpur
 • Terengganu Advanced Technical Institute (TATI), Terengganu
 • Tun Abdul Razak Institute of Technology, Kuala Lumpur

Ngành Kĩ thuật

 • Multimedia University of (MMU), Putrajaya Federal Teritory/Melaka
 • Industrial University of Selangor (UNISEL), Selangor
 • Petronas University of Technology (UTP), Perak
 • Tenega Nasional University (UNITEN), Selangor/Pahang
 • Curtin University of Technology Sarawak campus Malaysia (CUSM), Sarawak
 • Monash University Sunway Campus (MUSM), Selangor
 • University of Nottingham in Malaysia (UNIM), Kuala Lumpur
 • Advanced Management and Technology College (KDU), Selangor
 • Disted-Stamford College, Penang
 • Federal Institute of Technology, Kuala Lumpur
 • Ikram College of Technology (ICT), Selangor
 • INPENS College, Selangor
 • INTI College, Negeri Sembilan/Sarawak/Selangor
 • L&G Twintech Institute of Technology, Kuala Lumpur
 • Linton College, Perak
 • Megatech Institute, Kuala Lumpur
 • Prime College, Selangor
 • Sepang Institute of Technology, Selangor
 • Stamford College Petaling Jaya, Selangor
 • TAFE College, Negeri Sembilan
 • Taylor’s College, Selangor
 • Taylor’s School of Hotel Management, Kuala Lumpur
 • Telekom Training College, Kuala Lumpur
 • Terengganu Advanced Technical Institute (TATI), Terengganu
 • WIT College, Selangor

Ngành quản trị và thương mại

 • Multimedia University (MMU), Putrajaya Federal Territory/Melaka
 • Industrial University of Selangor (UNISEL), Selangor
 • Tenega Nasional University (UNITEN), Selangor/Pahang
 • Open University of Malaysia (UNITEM), Kuala Lumpur
 • Tun Abdul Razak University (UNITAR), Selangor
 • Curtin University of Technology Sarawak Campus Malaysia (CUSM), Sarawak
 • FTMS-De Monfort University of Campus Malaysia (DMU), Kuala Lumpur
 • Monash University Sunway Campus (MUSM), Selangor
 • University of Nottingham in Malaysia, Kuala Lumpur
 • Advanced Management and Technology College (PTPL), Selangor
 • Aman College, Selangor
 • Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT), Kuala Lumpur
 • Baitumal Institute of Professional, Kuala Lumpur
 • Bandar Utama College (KBU), Selangor
 • Binary College, Selangor
 • Damansara Utama College (KDU), Selangor/Penang/Sarawak
 • Disted-Stamford College, Penang
 • Flamingo Institute of Further Education, Selangor
 • Frontier Institute of Management, Penang
 • HELP Institute, Kuala Lumpur
 • Ikram College of Technology (ICT), Selangor
 • INPENS College, Selangor
 • INTI College, Negeri Sembilan/Sarawak/Selangor
 • Kemayan ATC,Kuala Lumpur
 • Metropolitan College, Selangor
 • New Era College, Selangor
 • Nilai College, Negeri Sembilan
 • Prime College, Selangor
 • Sal College, Kuala Lumpur
 • Sedaya College, Kuala Lumpur
 • Selangor Darul Ehsan Islamic College (KISDA), Selangor
 • Sepang Institute of Technology, Selangor
 • TAFE College, Negeri Sembilan
 • Taylor’s College, Selangor
 • Taylor’s School of Hotel Management, Kuala Lumpur
 • Tun Abdul Razak Institute of Technology, Kuala Lumpur

Ngành Y dược

 • International Medical University, Kuala Lumpur
 • Melaka-Manipal Medical College, Melaka
 • Penang Medical College, Penang
 • Perak Medical College, Perak
 • Sedaya College, Kuala Lumpur
 • Sepang Institute of Technology, Selangor
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các sách tham khảo và các trang web về cơ hội học tập ở Malaysia

 1. Education Guide Malaysia
 2. Study IN Malaysia Handbook (International Edition)
 3. www.studyrab.com
 4. www.studyindonesia.com
 5. www.studymalaysia.com
 6. www.studyvietnam.com
comments powered by Disqus

Hãy nhanh tay ĐĂNG KÝ đặt lịch hẹn tư vấn để có được những thông tin du học hữu ích từ chúng tôi !

Đăng ký ngay