Danh sách các trường tham gia Triển Lãm Du Học tháng 3/2016

23/02/2016 - 14:25 (GMT+7)
Các trường THPT

Tên trường Quốc gia Hà Nội Hải Phòng Hồ Chí Minh
CATS Boston Mỹ x    
Abbey DLD College Anh x x x
Bellerby College Anh x x x
King Education Anh x   x
Toronto International Academy Canada x x  
CATs College Anh x    
Oncampus London Anh x    
Oncampus Coventry Anh x    
Oncampus UCLan Anh x    
Oncampus Sunderland Anh x    
Oncampus London South Bank Anh x    
Oncampus Amsterdam  Hà Lan x    
Oncampus Hull Anh x    
Taylor College Úc x x x


Các trường Đại Học, Cao Đẳng

Tên trường Quốc gia Hà Nội Hải Phòng Hồ Chí Minh
Blue Moutain  Trung Quốc x x  
Royal Roads University Canada x x x
Le Corden Bleu Úc x x x
Endeavour College of Natural Health ÚC x x x
Autralian Institute of Applied Sciences Úc x x x
Autralian National University College Úc x x x
Fitness Institute Autralia Úc x x x
Australian College of Physical Education Úc x x x
Flinders University Úc x x x
Martin College Úc x x x
Taylor College Úc x x x
Oncampus Boston Mỹ x    
Oncampus Sunny Mỹ x    
Oncampus Texas Mỹ x    
Louisiana State University Mỹ x    
University of Central Florida Mỹ x    
Florida International University Mỹ x    
The University of Kansas Mỹ x    
University of South Carolina Mỹ x    
Auburn University Mỹ x    
James Madison University Mỹ x x x
Roosevelt University Mỹ x x x
Merrimack College Mỹ x x x
University of South Maine Mỹ x x x
University of Vermont Mỹ x x x
Long Island University Mỹ x x x
Widener University Mỹ x x x
Keele University Anh x x x
Kingston University (London) Anh x x x
Lancaster University Anh x x x
Leeds Beckett University Anh x x x
Coventry University (London Campus) Anh x x x
University of Huddersfield Anh x x x
University of Leeds Anh x x x
University of Leicester Anh x x x
University of Lincoln Anh x x x
Liverpool John Moores University Anh x x x
The University of Sheffield Anh x x x
University of Strathclyde Anh x x x
University of Sussex Anh x x x
Oncampus London Anh x    
Oncampus Coventry Anh x    
Oncampus UCLan Anh x    
Oncampus Sunderland Anh x    
Oncampus London South Bank Anh x    
INTO University East Anglia Anh     x
INTO University of Exeter Anh     x
INTO Newcastle University Anh     x
Newcastle University London Anh     x
INTO Oregon State University Mỹ     x
INTO University  of South Florida Mỹ     x
INTO Colorado State University Mỹ     x
INTO Marshall University Mỹ     x
INTO George Mason Universiy Mỹ     x
INTO New York at Drew University Mỹ     x
INTO Saint Louis University Mỹ     x
James Cook University Singapore x    
BHMS Thụy Sỹ x    
Queensland University of Technology Úc x x x
NOVA Community College Mỹ x x x
Hệ thống cao đẳng cộng đồng San Mateo Mỹ x x x
Seattle Central Community College   x x x
Peninsula Community College Mỹ x x x
Đại học Giao Thông Tây Nam Trung Quốc x x x
Đại học Tứ Xuyên Trung Quốc x x x
Đại học Tài Chính Thành Đô Trung Quốc x x x
Đại học Sư Phạm Tứ Xuyên Trung Quốc x x x
Đại học Trùng Khánh Trung Quốc x x x
Đại học Kỹ Thuật Hoa Nam Trung Quốc x x x
Đại học Sư Phạm Hoa Nam Trung Quốc x x x


Các trường có chương trình thạc sỹ

Tên trường Quốc gia Hà Nội Hải Phòng Hồ Chí Minh
Flinders University Úc x x x
Le Corden Bleu Úc x x x
Australian College of Physical Education Úc x x x
Royal Roads University Canada x x x
Roosevelt University Mỹ x x x
Merrimack University Mỹ x x x
University of South Maine Mỹ x x x
Long Island University Mỹ x x x
Widener University Mỹ x x x
Coventry University (London Campus) Anh x x x
Keele University Anh x x x
Kingston University (London) Anh x x x
Lancaster University Anh x x x
Leeds Beckett University Anh x x x
University of Huddersfield Anh x x x
University of Lincoln Anh x x x
Liverpool John Moores University Anh x x x
The University of Sheffield Anh x x x
University of Strathclyde Anh x x x
University of Sussex Anh x x x
BHMS Thụy Sỹ x    
Oncampus London Anh x    
Oncampus Coventry Anh x    
Oncampus UCLan Anh x    
Oncampus Sunderland Anh x    
Oncampus London South Bank Anh x    
INTO University East Anglia Anh     x
INTO University of Exeter Anh     x
INTO Newcastle University Anh     x
Newcastle University London Anh     x
INTO Oregon State University Mỹ     x
INTO University  of South Florida Mỹ     x
INTO Colorado State University Mỹ     x
INTO Marshall University Mỹ     x
INTO George Mason Universiy Mỹ     x
INTO New York at Drew University Mỹ     x
INTO Saint Louis University Mỹ     x
James Cook University Singapore x    
Queensland University of Technology Úc x x x
Đại học Giao Thông Tây Nam Trung Quốc x x x
Đại học Tứ Xuyên Trung Quốc x x x
Đại học Tài Chính Thành Đô Trung Quốc x x x
Đại học Sư Phạm Tứ Xuyên Trung Quốc x x x
Đại học Trùng Khánh Trung Quốc x x x
Đại học Kỹ Thuật Hoa Nam Trung Quốc x x x
Đại học Sư Phạm Hoa Nam Trung Quốc x x x

 
comments powered by Disqus

Hãy nhanh tay ĐĂNG KÝ đặt lịch hẹn tư vấn để có được những thông tin du học hữu ích từ chúng tôi !

Đăng ký ngay